Apartament

Strona główna

oferta wyceny

 KANCELARIA RZECZOZNAWCY MAJĄTKOWEGO

 Rzeczoznawca Majątkowy Emilia Małańczuk

 

 • Uprawnienia zawodowe nr 2711 nadane dnia 24.10.1997 r. w zakresie szacowania nieruchomości wydane przez Prezesa Urzędu Mieszkalnictwa i Rozwoju Miast

 • Europejski Certyfikat Uznania Zawodowego "Recognised European Valuer" nr REV-PL/PFVA/2013/133 nadany przez The European Group of Valuers` Associations (TEGoVA)
  oraz Polską Federację Stowarzyszeń Rzeczoznawców Majątkowych (PFSRM)

Oferta


Kancelaria Rzeczoznawcy Majątkowego świadczy usługi w zakresie:

 • szacowania nieruchomości oraz maszyn i urządzeń trwale związanych z gruntem
 • analizy rynku nieruchomości
 • doradztwa budowlanego i majątkowego
 • doradztwa inwestycyjnego w zakresie nieruchomości

dla potrzeb osób fizycznych, przedsiębiorstw, banków, urzędów skarbowych,spółdzielni mieszkaniowych, jednostek administracji publicznej orazinstytucji.


Przedmiot wyceny

 • nieruchomości mieszkaniowe - lokale mieszkalne, domy, rezydencje
 • nieruchomości gruntowe zabudowane i niezabudowane
 • nieruchomości usługowe, handlowe, magazynowe
 • obiekty produkcyjne i przemysłowe
 • majątek trwały przedsiębiorstw
 • hotele, pensjonaty, ośrodki wypoczynkowe
 • nieruchomości zabytkowe
 • nieruchomości rolne, leśne i rekreacyjne

Cele określania wartości nieruchomości

 • odszkodowania i wynagrodzenia związane z urządzeniami infrastruktury technicznej
 • wynagrodzenia za służebność przesyłu
 • wynagrodzenia za zajęcie czasowe nieruchomości
 • wynagrodzenia za bezumowne korzystanie z nieruchomości
 • negocjacyjno - ofertowy: ustalenie wartości nieruchomości do negocjacji ceny zakupu, sprzedaży lub zamiany nieruchomości
 • zabezpieczenie wierzytelności banku z tytułu udzielonego kredytu
 • przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności
 • aktualizacja opłaty za użytkowanie wieczyste
 • skarbowo- podatkowy: ustalenie wielkości opłaty skarbowej (podatek od spadków idarowizn lub od czynności cywilno-prawnych)
 • ustalenie wysokości opłaty planistycznej i opłat adiacenckich
 • amortyzacja środków trwałych
 • określenie wartości nieruchomości pozostawionych za granicą - tzw. mienie zabużańskie
 • aport - wniesienie wkładu niepieniężnego do spółki
 • sprawozdania finansowe
 • ustalenie wysokości ubezpieczenia obiektów budowlanych
 • ustalenie wysokości odszkodowania za wywłaszczenie lub szkody
 • uwłaszczeniowy i prywatyzacyjny
 • inne

Dokumenty niezbędne do wyceny

 1. Dokument potwierdzający prawo do nieruchomości
 2. Aktualny odpis z księgi wieczystej
 3. Aktualny wypis z ewidencji gruntów  i budynków
 4. Kopia mapy ewidencyjnej lub zasadniczej
 5. Wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
 6. Dokumentacja techniczna budynku

oraz inne dokumenty niezbędne w procesie wyceny, w zależności od rodzaju, celu i zakresu wyceny.

Koszt wyceny

Koszt usługi ustalany jest indywidualnie dla każdego klienta w zależności od charakteru, wielkości i rodzaju części składowych nieruchomości stanowiącej przedmiot wyceny oraz terminu i warunków wykonania czynności szacunkowych.

 

rodzaj transakcji
typ nieruchomości
miasto
Wycena nieruchomości

Członkostwo w organizacjach:

Kredyty


Notice: Undefined index: 413 in /home/users/apartament/public_html/deny/web/site/compile/%%47^472^4726DE04%%mainBottom.tpl.php on line 50

zobacz ofertę kredytów

nieruchomości
Realizacja ProNet sp. z o.o.